Tartálytisztítás, karbantartás tudnivalók

A veszélyes anyagok tárolásával kapcsolatos előírásokkal a legtöbben tisztában vannak, ha ilyen anyagokat akarnak tárolni. Nem csak a tárolásnak és a tartályoknak vannak komoly szabályai, hanem a tartálytisztítás és a karbantartás is pontos előírások alapján kell, hogy történjen.

Nagyon fontos tudni, hogy tartálytisztítást és karbantartást kizárólag olyan személy végezhet, aki jogosult erre, tehát megfelelő képesítéssel, tudással rendelkezik. A karbantartások elvégzéséről viszont az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, neki kell megteremtenie a lehetőséget.

A tartály karbantartás és a tisztítás során szem előtt kell tartani a tárolt veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos előírásokat, biztonsági követelményeket.

A karbantartási munkálatok egyik fő feladata, hogy a tartályban tárolt veszélyes anyagok ne tudjanak a tárolóból kijutni. Ha pedig valami folytán mégis kijutna az anyag a tárolóból, akkor azt a lehető leggyorsabban meg kell állítani és fel kell takarítani.

A karbantartási teendőkhöz kapcsolódnak a rendszeres vizsgálatok is. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja elsősorban a megfelelő működés ellenőrzése, valamint az előírások betartásának biztosítása. Ehhez a folyamathoz szintén szakemberre van szükség, olyanra, aki a biztonsági előírásokkal tisztában van, és jogosult azokat ellenőrizni.